Zakres czynności przy pracach montażowo-wykończeniowych klasycznych podłóg parkietowych

1. Ocena stanu klimatycznego budynku oraz jakości technicznej posadzki. Powyższa ocena daje postawę do dalszych decyzji dotyczących sposobu osuszania budynku oraz sposobu mocowania podłogi drewnianej
2. Ewentualne monitorowanie procesu osuszania posadzki z zastosowaniem zestawu osuszającego
3. Pomiary końcowe wilgotności posadzki metodą cm lub metodą suszarkowo – wagową
4. Przygotowanie posadzki poprzez szlifowanie lub gruntowanie
5. Transport deszczułek
6. Wizualna prezentacja sposobu ułożenia deszczułek
7. Uzgodnienia techniczne dotyczące sposobów połączeń podłogi z płytkami lub schodami
8. Montaż zasadniczy deszczułek
9. Zostawienie podłogi do klimatyzacji wraz z przekazaniem informacji o sposobach zachowania właściwych parametrów klimatycznych
10. Zainstalowanie urządzeń rzymujących odpowiedni klimat w pomieszczeniach
11. Sprawdzenie i ocena zrównoważenia wilgotności deszczułek z klimatem pomieszczeń w trakcie klimatyzacji
12. Szlifowanie wstępne
13. Uszczelnianie wstępne
14. Oczyszczenie podłogi
15. Szlifowanie pośrednie
16. Uszczelnianie podłogi
17. Oczyszczanie podłogi
18. Szlifowanie końcowe
19. Oczyszczanie podłogi
20. Polerowanie wstępne
21. Ewentualne dodatkowe uszczelnienie
22. Polerowanie końcowe
23. Oczyszczenie podłogi
24. Nałożenie lakieru podkładowego ewentualne polerowanie
25. Nałożenie 1 warstwy lakieru
26. Nałożenie 2 warstwy lakieru
27. Montaż listew przypodłogowych
28. Sprawdzenie parametrów klimatycznych w pomieszczeniu przed ostatnim lakierowaniem
29. Matowienie podłogi
30. Oczyszczenie wstępne
31. Oczyszczenie końcowe (na mokro lub elektrostatycznie)
32. Lakierowanie końcowe
33. Przekazanie informacji dotyczących eksploatacji i konserwacji podłogi
34. Podpisanie protokołu odbioru i warunków gwarancji
Cena ryczałtowa kompletnego wykonania podłogi – na gotowo (parkiet, chemia, listwy i robocizna) lub cena samej robocizny jest kalkulowana w oparciu o aktualny cennik.
Cena jest zależna od:
– jakości posadzki i kosztów związanych z jej przygotowaniem do montażu
– ceny deszczułek
– sposobu ułożenia deszczułek
– sposobu wykończenia podłogi
– rodzaju listew i sposobu ich montażu
– rodzaju użytych materiałów
– odległości miejsca montażu od zakładu
Ceny wykonania podłóg są uzgadniane indywidualnie usługi wykonane są zgodnie z normą europejską en 14342 : 2005, idt. Jakość wykonywanych usług jest potwierdzona certyfikatem iso 9001 wydany przez tűv cert, tűv saarland /niemcy/
Warunki techniczne dotyczące montażu i eksploatacji podłogi
1. Budynek lub pomieszczenia gdzie będzie montowany parkiet powinny być ustabilizowane klimatycznie (wygrzane, zakończone prace mokre) temperatura 18 – 22°c , wilgotność względna powietrza 45 – 65% wilgotność podłoża betonowego do 2% cm do 3% wagosuszarką
2. Przekazanie wykonawcy kompletnej informacji dotyczącej izolacji ilgotnościowej i termicznej podłogi
3. Przyjęcie zależności technicznych dotyczących sposobu ułożenia deszczułek w stosunku do jakości posadzki i jej zaizolowania
4. Podłogi ceramiczne powinny być położone przed montażem deszczułek 22mm względem posadzki, na której ma być parkiet
5. Przy drzwiach balkonowych zaleca się zamontowanie płytek ceramicznych z zakończeniem wzdłuż lini ściany
6. Zalecany sposób łączenia ceramiki z parkietem
– na styk do zamontowanego kątownika
– dylatacją wypełnioną korkiem
– dylatacją zamkniętą teownikiem metalowym
7. Przygotowanie ścian do końcowego malowani a przed montażem deszczułek
8. Drzwi wewnętrzne montowac po zamontowaniu lub polakierowaniu podłogi ale przed montażem listew podłogowych
9. Zamawiający zapewnia utrzymanie klimatu pomieszczeń w czasie klimatyzowania podłogi zgodnie z zaleceniami wykonawcy
10. Zakład dopuszcza stosowanie materiałów powierzonych w przypadku potwierdzenia ich jakości odpowiednim certyfikatem
11. Zamawiający zapewnia podstawowe warunki sanitarne dla pracowników wykonujących usługę
12. Zamawiający zapewnia dostęp do energii 230v 20a
13. Zamawiający dba o utrzymanie stabilnego klimatu podczas eksploatacji podłogi
14. Zamawiający zobowiązuje się do konserwacji podłogi zgodnie z zaleceniami
Przekrój podłoża z izolacją pod parkiet
wylewka
wylewka2
Uwaga: wylewka powinna być wykonana z betonu półsuchego, przytarta na ostro najlepiej mechanicznie i zraszana w trakcie wiązania betonu.
Sposób zakończenia podłogi z ceramiki do połączenia z parkietem.
wylewka3