Warunki techniczne dotyczące montażu i eksploatacji podłogi

1. Budynek lub pomieszczenia gdzie będzie montowany parkiet powinny być ustabilizowane klimatycznie (wygrzane, zakończone prace mokre) temperatura 18 – 22°c , wilgotność względna powietrza 45 – 65% wilgotność podłoża betonowego do 2% cm do 3% wago suszarką.
2. Przekazanie wykonawcy kompletnej informacji dotyczącej izolacji wilgotnościowej i termicznej podłogi.
3. Przyjęcie zależności technicznych dotyczących sposobu ułożenia deszczułek w stosunku do jakości posadzki i jej zaizolowania.
4. Podłogi ceramiczne powinny być położone przed montażem deszczułek 22mm względem posadzki, na której ma być parkiet.
5. Przy drzwiach balkonowych zaleca się zamontowanie płytek ceramicznych z zakończeniem wzdłuż linii ściany.
6. Zalecany sposób łączenia ceramiki z parkietem
– na styk do zamontowanego kątownika
– dylatacją wypełnioną korkiem
– dylatacją zamkniętą teownikiem metalowym
7. Przygotowanie ścian do końcowego malowani a przed montażem deszczułek.
8. Drzwi wewnętrzne montować po zamontowaniu lub polakierowaniu podłogi ale przed montażem listew podłogowych.
9. Zamawiający zapewnia utrzymanie klimatu pomieszczeń w czasie klimatyzowania podłogi zgodnie zaleceniami wykonawcy.
10. Zakład dopuszcza stosowanie materiałów powierzonych w przypadku potwierdzenia ich jakości odpowiednim certyfikatem.
11. Zamawiający zapewnia podstawowe warunki sanitarne dla pracowników wykonujących usługę.
12. Zamawiający zapewnia dostęp do energii 230v 20a.
13. Zamawiający dba o utrzymanie stabilnego klimatu podczas eksploatacji podłogi.
14. Zamawiający zobowiązuje się do konserwacji podłogi zgodnie z zaleceniami.