Informacje dla klienta

Dla podjęcia jakiejkolwiek decyzji w sprawie wykonania podłogi z drewna niezbędny jest zasób podstawowych informacji techniczno – organizacyjnych. Pozwolą one uniknąć wielu kosztownych, czasami nieodwracalnych błędów, a jednocześnie umożliwią przygotowanie twardego gruntu pod najbardziej wyszukany rodzaj podłogi.
1. Izolacje hydrotermiczne.
Zanim rozpoczniemy prace posadzkarskie sprawdźmy zgodność wykonanych izolacji z projektem budowlanym lub z wymogami stawianymi przez wykonawcę podłogi.
2. Wylewka i jej jakość.
Wylewka jest fundamentem podłogi drewnianej. Jej jakość wpływa na trwałość podłogi. Ponadto dobra wytrzymałość mechaniczna wylewki daje szersze możliwości w wyborze rodzaju podłogi. Wykonanie należy zlecić profesjonalnej firmie, będzie taniej i lepiej.
3. Stabilność klimatyczna budynku.
Powyższa stabilność określa stan budynku lub ieszkania, w którym wysuszone przegrody budowlane samoistnie wpływają na regulację mikroklimatu pomieszczeń. Dla osiągnięcia takiego stanu potrzebny jest czas, a w sytuacji jego ograniczenia odpowiednie czynności przyspieszające proces osuszania. Tu fachowe doradztwo ma wymiar czasowy i kosztowy.
4. Konsultacje grup podwykonawczych.
Wszelkie uzgodnienia grup podwykonawczych korzystnie wpływają na rozplanowanie poszczególnych prac oraz na ich spójność techniczną.
5. Prace mokre.
Wszystkie prace mokre tj.: naprawa wylewki, gipsowanie ,malowanie wstępne, ceramika, kominek – powinny być wykonane przed rozpoczęciem prac podłogowych suchych
6. Rzędne podłóg na kondygnacji.
Przed rozpoczęciem montażu podłóg ceramicznych czy kamiennych należy uwzględnić zakładaną grubość podłogi z drewna. Istotne jest uzgodnienie sposobu połączenia tych podłóg. Szczegółowe informacje podane są w dalszej części porad.
7. Czas aklimatyzacji podłogi.
Czas ten jest niezbędny dla pełnego dostosowania się podłogi do klimatu pomieszczeń. Jego wielkość jest zależna od wielu czynników i jest określana przez wykonawcę podłogi
8. Montaż schodów.
Schody można montować w czasie aklimatyzacji podłogi. Wykończenie elementów schodów, znajdujących się we wspólnej płaszczyźnie z podłogą należy do jej wykonawcy
9. Montaż drzwi.
Czas aklimatyzacji podłogi można zagospodarować dla montażu drzwi. Ułożona podłoga jest bazą umożliwiającą osadzenie drzwi na właściwym poziomie. Ponadto listwy maskujące ościeżnicy umożliwiają finalny montaż listew przypodłogowych
10. Malowanie ścian.
Jedną z ostatnich czynności wykończeniowych jest finalne malowanie ścian. Po wyschnięciu i stwardnieniu powłoki lakierowej podłogi można przystąpić do malowania ścian. Przed tym podłogę należy zabezpieczyć tekturą falistą i folią
11. Karencja powłoki lakierniczej.
W zależności od rodzaju użytego lakieru oraz od grubości powłoki lakierowej, czas karencji zawiera się w przedziale od kilku do kilkunastu dni. Czas ten określa wykonawca podłogi.
12. Pielęgnacja podłogi.
Systematyczna pielęgnacja podłogi z zastosowaniem profesjonalnych środków czyszcząco – konserwujących znacząco wpływa na jej trwałość i bieżący wygląd. W zakresie pielęgnacji mieści się również dbałość o mikroklimat pomieszczeń. Temperatura w przedziale od 18ºC do 25ºC oraz wilgotność względna od 45% do 65% pozwalają na utrzymanie podłogi drewnianej w dobrej kondycji technicznej
Opracowanie: Tadeusz Woźniak Parkiet Komplex Mława Podmiejska 2. tel. 023 654 55 07 Powyższy tekst jest własnością jego autora. kom. 503 046 143