Etapy Produkcji

Sezonowanie
Sezonowanie to od wieków stosowana metoda przygotowania drewna do dalszej obróbki. Sezonowanie powoduje spadek naprężeń wzrostowych w drewnie oraz ma istotny wpływ na jego stabilizację wymiarową.
Etapy_Produkcji-1
Suszenie
Odpowiedni sposób suszenia drewna pozwala na uzyskanie pożądanej wilgotności drewna 9 ± 1% bez uszkodzeń w strukturze drewna. Proces suszenia jest w pełni zautomatyzowany z możliwością bieżącej kontroli i zapisem jego przebiegu.
Etapy_Produkcji-2 Etapy_Produkcji-3
Obróbka Wstępna
Zadaniem obróbki wstępnej jest przygotowanie drewna do obróbki końcowej jak również do fazy odprężenia drewna.
Etapy_Produkcji-4
Odprężenie Drewna
Odprężenie likwiduje miejscowe naprężenia skurczowe powstałe podczas suszenia
Etapy_Produkcji-5

 

Sprawdzania wilgotności drewna przed obróbką końcową
Właściwa wilgotność drewna to najistotniejszy element produkcji deszczułek w celu sprawdzenia jakości wysuszenia drewna stosuje się pomiary miernikami elektrycznymi oraz wagosuszarką. Powyższe metody pozwalają na jednoznaczne określenie jakości wysuszenia drewna.
Etapy_Produkcji-6 .. Etapy_Produkcji-7 .. Etapy_Produkcji-8

 

Obróbka maszynowa końcowa
Deszczułki obrabiane są maszynami specjalistycznymi z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi obrabiających.
Etapy_Produkcji-9
Klasyfikacja
Deszczułki klasyfikowane są zgodnie z normą PN-EN 13226 jak również z indywidualnym życzeniem odbiorcy.
Paczkowanie
Deszczułki po obróbce i sklasyfikowaniu pakowane są w folie termokurczliwą co zabezpiecza przed zmianą wilgotności deszczułek.

 

Składowanie deszczułek
Deszczułki składowane są w ogrzewanych magazynach zgodnie z zasadami obowiązujących przy składowaniu w/w produktów.Parkiety wykonane w Zakładzie Stolarskim PARKIET KOMPLEX nie ulegają wypaczeniu „wyłódkowaniu” gdyż:- drewno jest właściwie „wyprawione” ( sezonowane, suszone, odprężone )- deszczułki mają kształt przeciwdziałający „wyłódkowaniu”- klimat w jakim kładzie się podłogi jest odpowiednio ustabilizowany
Etapy_Produkcji-10 .. Etapy_Produkcji-11
Stosowanie powyższych etapów produkcji przy zachowaniu wysokich reżimów technologicznych pozwala na uzyskanie produktu o wysokiej stabilności co z kolei jest gwarantem trwałości wykonywanej podłogi.