Deski podłogowe z litego drewna.

STABILIZOWANE, PRZEZNACZONE NA OGRZEWANIE PODŁOGOWE
PRODUKT W PEŁNI NATURALNY – NIE ZAWIERA RAKOTWÓRCZEGO FORMALDEHYDU
Oferujemy deski grubości 15 – 22mm, szerokości do 200mm i długości do 2000mm.
Opór cieplny „R” jest mniejszy od oporu porównywalnej grubości desek warstwowych.
Konstrukcja deski posiada pozytywną opinie Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu.
Konstrukcja:
Deski masywne z twardego drewna, stabilizowane poprzecznie dają komfort posiadania solidnej podłogi bez obaw w zakresie trwałości, z przenikalnością cieplną adekwatną do ich grubości. Istotą konstrukcji deski stabilizowanej jest umieszczenie drewnianych stabilizatorów w otworach wykonanych w dolnej części deski podłogowej. Stabilizatory wkleja się przy zastosowaniu odpornych na wilgoć klejów, nie zawierających żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia. Bardzo istotnym elementem stabilizacji jest specjalny program suszenia drewna.


1

Drewno nie toleruje znacznych zmian mikroklimatu swego otoczenia, a jeśli one występują, wymaga odpowiednich zabezpieczeń.
Porównanie do klasycznych desek podłogowych:
Dla posadzek drewnianych, zainstalowanych na wylewanych podkładach ogrzewanych, najtrudniejszy jest pierwszy sezon grzewczy. Wynika to z pozostałości wilgoci budowlanej zawartej w konstrukcji budynku, jak i nie do końca usuniętej wilgoci resztkowej wylewki, która uaktywnia się po uruchomieniu ogrzewania. Równie trudnym okresem jest wydłużony czas niskiej temperatury zewnętrznej, co przyczynia się do podwyższenia temperatury podłogi i spadku wilgotności w pomieszczeniu.
W w/w warunkach, zwykłe deski zamontowane na słabym podkładzie betonowym lub przy bardzo elastycznej spoinie, ulegają naturalnemu odkształceniu z możliwym uszkodzeniem połączenia z podkładem. Podłoga traci walory estetyczne oraz pogarsza właściwości grzewcze.


23

Bezpieczniejszym i sprawdzonym rozwiązaniem są deski lite, masywne, stabilizowane.

 

Deski stabilizowane, znajdujące się w podobnych – trudnych warunkach, nie odkształcą się, nie uszkodzą podłogi, ponieważ nie pozwolą na to poprzecznie umieszczone stabilizatory. Niewielkie szczeliny skurczowe mogą wystąpić po dłuższym okresie intensywnego grzania, jednak zanikną one po wyłączeniu ogrzewania.


4

Konstrukcja desek stabilizowanych zmniejsza kurczliwość elementów drewnianych do 70%, co istotnie wpływa na trwałość podłogi i skutecznie zabezpiecza podłogę przed uszkodzeniami wynikającymi z przegrzania. Należy pamiętać, że jednokrotne przegrzanie niezabezpieczonej posadzki drewnianej przyczynia się do nieodwracalnych uszkodzeń całej konstrukcji podłogi. Kilka tysięcy m2 posadzek z desek stabilizowanych z powodzeniem funkcjonuje od 2013r, co potwierdza ich walory techniczno-użytkowe. Konstrukcja deski chroniona jest prawem patentowym.

5

Pełny raport do wglądu w zakładzie.